BashE Módosított Tanyahasználati Szabályzat

MÓDOSÍTOTT Tanyahasználati szabályzat
(a jelen szabályzat egyben igénylési űrlap)

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület a Horgásztanya főépületének használati lehetőségét kibővíti a Vezetőség 1/2013. (VI. 25.) sz. határozata alapján.
A Horgásztanya központi helyiségének (épületének) használatára lehetőség nyílik a tanyagondnok jelenlétén kívüli időben is azon tagjaink számára akik ezt igénylik. A Tanyagondnok jelenlétében a Tagság továbbra is térítésmentesen használhatja a Tanyaépületet.
Az igénylés feltétele:
– az igénylőnek ne álljon fenn tartozása az Egyesülettel szemben
-Jelen űrlap aláírása 2 tanú előtt
-5.000,- Ft éves használati díj befizetése amely magában foglalja a víz, villany használatot szemételhelyezést és a palackos gázt is. A díj 2013. évre érvényes, melyet a Vezetőség 2014. első negyedévében a tapasztalatok alapján felülvizsgál.
Az igénylő a bejutáshoz 1db kulcsot kap ezután.
A használat szabályai:
-A kulcsot másolni, másnak átadni tilos
-Minden a központi helyiségben található dolog, eszköz használható
-A hűtőkben, fagyasztókban hosszú távú tárolás nem megengedett (a fagyasztóban csak saját fogott hal néhány napig tartó tárolása megengedett)
– a Tanyaépületet kinyitó személy a Tanyanaplóban köteles beírni a használat kezdő időpontját és azt saját aláírásával hitelesíteni
-A használó az épületbe való belépésekor az épületért, a rendért és az eszközökért teljes körű felelősséget vállal
– A használónak a Tanya épületét és a környezetét minden esetben rendben kell elhagynia, köteles maga után elmosogatni, szükség esetén felmosni stb.
– A használónak minden rendellenességet jelezni kell, sűrgős esetben a Tanyagondnoknak, egyébként a Tanyanaplóban
-A használók a Tanyaépületet úgy kell, hogy használják, mintha az sajátjuk lenne
– a használó nem vihet be a Tanyaépületbe horgászeszközt és csónakfelszerelést és ott ilyeneket nem tárolhat
– a Tanyaépületet a használó szállásként nem használhatja
-A más tagok, vagy a balatonalmádi civilszervezetek, Önkormányzat stb. által tartott összejövetelek, rendezvények idején a Tanyaépültet és a főzőhelyeket a kulccsal rendelkező tagok nem használhatják, az ilyen előre bejelentett rendezvények velük szemben elsőbbséget élveznek
-Több használó egyidejűsége esetén a kölcsönös egyetértés és az egyetemleges felelősség elve és gyakorlata érvényesül.
Egyéb rendelkezések:
– A Vezetőség különös méltánylást igénylő esetben (pl: beteg tagok speciális gyógyszerhűtési igénye miatt, stb.) felmentést adhat a használati díj fizetése alól
-Az igénylés éves ciklusra szól, az aktuális év díját előre kell befizetni . A mindenkori használati díjat és feltételeit a Vezetőség határozza meg, azt 2014. első negyedévében a 2013. évi tapasztalatok alapján felülvizsgálja.
– Bármely fenti használati szabály ellen vétő a használati jogosultságát elveszíti, őt használati díj visszatérítés részben sem illeti meg.
Balatonalmádi, 2013. június 25.
A fentieket tudomásul véve és kifejezetten elfogadva, a horgásztanya épületbe való fentiek szerinti szabad bejutást igényelem:

…………………………………………..
Igénylő
…………………………………………….. ………………………………………………
Tanú 1. Tanú 2.

Díjbefizetés igazolás:
…………………………………………….
Tanyagondnok, pénztáros
Balatonalmádi, 2013. …. hó … napja