2016.február.06 közgyűlésről felvett jegyzőkönyv

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület

8220 Balatonalmádi Véghelyi D. u. 24.

Pf.: 3.

__________________________________________________

 

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület

  1. február 6. napján megtartott közgyűléséről felvett

jegyzőkönyv

 

 

A közgyűlés helye: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ

Ideje: 2016. február 7., 8.30 /megismételt közgyűlés ideje 9.00 óra/

 

Napirendi pontok:

 

1./ Jegyzőkönyvvezető és 2 felnőtt tag jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. Napirendi pontok jóváhagyása.

2./ A vezetőség képviseletében a titkár, a vagyoni állapotról az elnök számol be. Hozzászólások az egyes beszámolókhoz.

3./A felügyelő és fegyelmi bizottságok elnökeinek rövid beszámolója. Döntés a beszámolók elfogadásáról.

4./ A szavazatszámláló bizottság megválasztása. A tisztségviselő választás szabályainak ismertetése és elfogadása.

5./ A jelölőbizottság elnökének tájékoztatója a jelölteket illetően, majd esetleges helyszíni jelölelés, majd a végleges szavazólista elkészítése. Jelöltek bemutatkozása (aki írásban leadta programját utalhat arra is, hogy azt fenntartja).

TISZTSÉGVISELŐ VÁLASZTÁS (titkos szavazással)

és S Z Ü N E T

6./ Alapszabály módosítása.

7./ A tisztségviselő választás eredményének ismertetése a szavazatszámláló bizottság elnöke által.

8./ Tagság részéről kérdések feltevése és azok megválaszolása

* * *

 

Elnök: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm tagjainkat a BASHE közgyűlésén, ami egyben tisztújító közgyűlés is. Örülök, hogy a szokottnál nagyobb érdeklődésre tart számot a közgyűlés. A napirendi pontokat ismertetem.

Mielőtt a napirendi pontokra térnénk, megkérem az Egyesületünk tagjait, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg elhunyt horgásztársainkról, Oszkó Györgyről. Köszönöm szépen.

1./ Napirend:

Elnök: Mindenekelőtt a határozatképesség megállapítása szükséges. A rendelkezésünkre álló nyilvántartás szerinti 387 db tagunkból a jelen megismételt közgyűlésen jelen van 81 fő. A megismételt közgyűlés az Alapszabályunk értelmében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjeként Molnár Anitát, hitelesítőkként Németh Kálmán és Erki Lajos horgásztársakat javasolom, akik jelzik, hogy vállalják a hitelesítést.

 

Kérem, hogy a közgyűlés szavazzon az előterjesztett napirendi pontok elfogadásáról, valamint a jegyzőkönyv-vezető, és a hitelesítők személyéről.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással, tartózkodás nélkül meghozta az

 

1/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással jegyzőkönyv-vezetőként Molnár Anitát, jegyzőkönyv hitelesítőként Németh Kálmán és Erki Lajos tagokat választja meg. A közgyűlés a közgyűlési meghívóban kiküldött, és imént ismertetett napirendi pontokat elfogadta.

 

Érdemi napirendi pontok következnek, átadom a szót a titkár úrnak.

 

2./ Napirend:

 

Titkár: Igyekszem röviden, készítettünk egy szokásos kivetítést, ill. a meghívó hátoldalán tömény adatokkal foglaltam össze a 2015. évet.

Jelentős események egyrészt mindkét kikötőnknél az infrastruktúra fejlesztése, ill. ifjúság nevelés Németh Istvánnak köszönhetően.

Kezdjük a Horgásztanyával. A tavaly elhangzottak szerint felújítottuk a horgásztanya vendégrészlegét, igen színvonalasra. A korábbi vendégéjszaka létszám másfélszeresére nőtt, átlag 3-400e Ft bevételből 6-700.e Ft bevétel lett. A felújítás elhúzódott. Komolyabban nem hirdettük, ezt 2016.-ban pótolni fogjuk. Helyzeti előny alakult ki, Tihanyban bezárt a MOHOSZ horgásztanya. Tavaly, akik oda akartak mennyi, azok közül többen hozzánk jöttek. Annyira színvonalas szolgáltatást és körülményeket találtak, hogy jelzéseink szerint visszatérnek. A beruházás 1,6 M Ft-os ráfordítása hamar meg fog térülni. Egy új sólyakocsinak is örülhetünk tavaly ősszel. Aki 2015-ben a Tanyán járt, érzékelhette, hogy rend van kívül és belül, de még a sokáig elhanyagolt evezőtárolóban is. a Csónakos közgyűlésen 2015. júniusban elfogadtuk a csónaktároló rendjét is (mit és hogyan lehet ott tárolni), elfogadtuk, annak mentén végre is hajtottuk. Köszönet Csécsi Zoltán gondnokunknak. Kérem, hogy fáradj ki ide.

 

Elnök: Egy csekély ajándékkal szeretnénk megköszönni a tavalyi színvonalas munkádat.

 

Titkár: Budatavára rátérve: parkoló felújítása történt meg, folyamatos karbantartás, esőbeálló karbantartása, a vezetőségi felelős tagunk Kun Sándor mindig elmondta, hogy Frunza Octavian tagunk nagyon aktív, saját gépekkel vágja a füvet, nem sajnálja a szabad idejét, benzint, és energiát sem. Kérjük, hogy fáradjon ki és vegye át elismerésként ezt a könyvet.

 

Elnök: Köszönjük szépen Octavian.

 

Titkár: A képeken a felújított fürdőszobát, új bútorokat látni. Az ifjúsági, gyermeknevelési tevékenység kapcsán elmondható: Németh István horgásztársunk is érzékelte, hogy megakadt ez a hagyomány, vállalta, hogy idejét energiáját nem sajnálva két hónapos kurzust tart a gyerekeknek. Iskolákban meghirdettük, igazán színvonalas oktatást tartott, a szülők közül is többen beléptek az Egyesületbe. Nagyon népes gyereksereg volt 2015-ben a tanyán, a végét a horgászverseny zárta. István kiemelkedő munkát végzett. Ha úgy gondolja a tagság, hogy ez egy értékes munka, Istvánt javaslom elnökségi tagnak megválasztani. Ő, amikor helyzet volt, odatette magát a kikötőfejlesztésben, és mindenféle tekintetében segíti az Egyesületünket. Kérjük, hogy fáradjon ki.

 

Elnök: Az ajándékozási tárgyak (könyvek) idén nem horgászatról szólnak, hanem főzésről. Istvánra ez találó (Férfiéhség).

 

Titkár: Szenthe Zoltán 8 évvel ezelőtt szállt be a versenyek szervezésébe, az elmúlt ciklusban már vezetőségi tagként vitte a reszortot. Kitalálta, hogy az évadnyitó verseny a 4 méteresen legyen. Ez tavaly is 30 fő feletti résztvevővel zajlott. A ragadozó halfogó versenyre idén ráncfelvarrást hajtottunk végre, bevezettük a páros kategóriát. A versenyeket viszonylagos halbőség is jellemezte. Zoltánnál is meg szeretném említeni, hogy nem tolong senki, hogy ezt a feladatot ellássa. Ha értéknek tartjátok, javaslom, hogy Zoltánt is vezetőségi tagnak válasszátok. Itt ért véget a kampányolásom. Néhány kép a versenyekről. Azt látjátok a képeken, ahogy a páros verseny győztesei örülnek. Volt haltelepítés, két alkalommal a tanyán, csuka ivadékokat telepítettünk a budatavai részen. Közösségi munkák a szokott rendben zajlottak, nem volt nagy a részvevő létszám. Látványos dolgokat tudunk csinálni, Kálmán finomakat főz, ahogy szokott.

 

Szavazásra bocsátom, aki a titkári beszámolót elfogadja, tegye fel a kezét.

 

Ezt követően a közgyűlés meghozta a

 

2/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése 1 fő tartózkodással a titkári beszámolót elfogadta.

 

Elnök: Pénzügyi helyzetről a szokásos ábrát hoztam. 2005-ben 10 évvel ezelőtt kb 800e Ft  vagyona volt az Egyesületnek. 10 m Ft fölé tornáztuk ezt az összeget. Megfogalmazódott a közösség az óhaja, hogy a kőgátat megvalósítsuk, de mint ismert nem sikerült.

A tavalyi közgyűlés úgy határozott, hogy annak ellenére, hogy most nem sikerült, nem szabad a védelmet és a jogállást feladni, de az is megfogalmazódott, hogy költsük az Egyesületre a pénzt. 2014.-2015.-ben Budatavára is fordítottuk a pénz. 1,8 M Ft-tal kevesebb a pénzállományunk 2014.-hez képest, ebből csak a káptalani a kikötő felújítás 200e Ft volt (a vendégrészlegé pedig kb. 1.6 M) A nagyobbakat említem. Sok eszközt ruháztunk be, hogy biztosítsuk, hogy a karbantartások ne késlekedjenek. Kiemelném a stég folyamatos karbantartását. Tavaly sokat kellett rákölteni. Ami előttünk van: a kapunyitó szerkezet. Hamarosan új kapunyitó szerkezet fog beépülni, a beléptetési rendszer nem fog változni. Lehetőség, hogy esetleg távirányítós kapunyitó lesz. Kérek mindenkit, hogy a honlapot olvassa mindenki, adja át az információt a horgásztársaknak. A honlapon túl a facebookon is hasznos információkat lehet találni. A fentiek extra kiadások voltak, a tavalyi évhez képest pozitív előrelépés látható. Kimondható, hogy ez a pénzügyi beállás megfelelő hátteret biztosít. Gyermekprogramok támogatása, versenyek, rendezvények támogatása. Bízom benne, hogy nem jön vissza a jég, így a kikötőt nem viszi el. Nem szorosan tartozik ide, készültünk a nádvágással, ha mégis befagyna, akkor gyorsan meghirdetjük a nádvágást. Az Szja 1 %-át továbbra is fel lehet ajánlani. Ebből 241e Ft. folyt be 2015.-ben, ezzel tudunk kalkulálni. Az idei évben az Áfa körbe be kell lépnünk, a számviteli tv. határán vagyunk, olyan szolgáltatást nyújt az egyesület, ami megkérdőjelezhető. Nem törvénysértő, de hamarosan ebből tovább kell lépni.

Kérem, aki egyetért a beszámolómmal, tartsa fel a kezét.

 

Ezt követően a közgyűlés meghozta a

 

3/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással az elnöki beszámolót elfogadta.

 

Elnök: Hozzászólásoknak van hely a két beszámolóval kapcsolatban.  Arra kérek mindenkit, aki szeretne hozzászólni, most megteheti.
Kügler György: Júniusig volt, hogy a tanyára megkapjuk a helyiséget. Nincs megadva az engedély, miért nem lett ez megcsinálva? Miért nem mentetek be a Tanácshoz?

Titkár: Nincs hiányosság az engedélyekkel kapcsolatban. 2018. év végén lejár majd a vízjogi üzemeltetési engedély, ezen dolgoznunk kell. A kikötőnk minden típusú engedéllyel rendelkezik. Az bérleti szerződés, amire a Gyuri gondol. Tíz évvel ezelőttről indítok. Korábban olyan bérleti szerződés volt, amiben 30 napos felmondási határidővel az Önkormányzat bármikor felmondhatta a tanya használatát, nem volt szerződés a horgásztanya előtti vízterületre. Hét évvel ezelőtt elindultunk a szárazföldi területre 50 évre szóló határozott idejű bérleti szerződést kérve, a Magyar Állammal pedig minél hosszabb bérleti szerződést céloztunk megkötni a vízmeder kapcsán.

Az MNV Zrt.-vel 20 évre szóló szerződést kötöttünk, kb -1.5 m ft-ot fizetünk érte évente, de csak kis csónak tárolására szólóan és csak a mi Egyesületünk jogosult a Tanya előtti vízterületet használni.

Ha mi tartjuk a szerződést (és ez természetes), akkor 16 évig hátradőlhetünk a vízterület tekintetében. Az Önkormányzattal – amennyiben a szerződés megkötését köv. 5. évben létrehoztuk volna a kőgátat – akkor 15 évre határozott időre az Önkormányzat odaadta volna a horgásztanyát. Ebben az időben környezetvédelmi előírások miatt nem kaptunk engedélyt.

Nem az történt, hogy nincs szerződésünk, van egy korrekt bérleti szerződésünk, csak határozatlan idejű a szerződés. Ezt szeretné velem együtt a tagság is meghosszabbítva látni. Az új vezetőknek, és nekem is abszolút prioritás ez.

A fenyegetettség mindig ott van, de talán enyhült, hogy a káptalanfüredi strandtól jobbra az Önkormányzat hosszú távon bérbe vett a kishajók parti tárolása céljából egy vízparti területet. Az Önkormányzat szándékai arra irányultak korábban (ahogy legalábbis számunkra ez kitűnt), hogy nem akarták elvenni a tanyát, hanem azt szerették volna, hogy kis sporthajók tárolására egy megosztott használat valósuljon meg. Ehhez képest az említett önkormányzati területszerzés új fejlemény.

Elnök: Annyit fűznék hozzá, hogy személyesen voltam a Polgármester úrnál decemberben. A hivatalos álláspontot szerettem volna hallani. Elmondta, hogy a kérdés a testületi üléseken többször elhangzott, továbblépés nem történt. A tanyánk kérdése most nincs a fókuszban. A következő vezetőségnek fontos célkitűzése, hogy a jövőt illetően megnyugtató módon rendezze a hosszú távú tanyahasználat ügyét. Értem ezalatt, hogy minden fél részére Egyesületünk, az almádi civil közösség, és a város kapcsán is. A horgászturizmus például egy támogatható cél, ha a város úgy gondolja, hogy ez az ékszerdoboz, támogatandó, akkor ezt tegye meg, ezt rövid időn belül meg kell oldani.

Kügler György: Ezek szerint nincs szerződés kötve. A jegyzőnek kellene dönteni ebben. Én beszéltem egy illetővel, aki a kis csónakokat akarta, ő ezt tagadta, azt mondta, hogy adjunk be egy javaslatot, hogy a külső és belső terület a miénk. Itt vagyunk egy éve.

Elnök: Köszönöm. Más hozzászólás a beszámolókhoz? Nincs, akkor a további napirendi pontra lépünk. Tóni bácsi fáradjon ki, kérem.

Rőth Antal: Tisztelt Közgyűlés. Munkánkról, és az ellenőrzés tapasztalatairól a köv. szeretném elmondani. Az egyesület működése megfelelt az alapszabálynak. Igazolják a mindennapi tapasztalataink, és ellenőrzésünk is. Ellenőriztük a tanya működését, adminisztáricót, pénzkezelést, és a vezetőség munkájában személyesen is részt vettünk. A vezetőség munkája rendszeres volt, a legfontosabb kérdéseket napirenden tartották. Kedvező tapasztalatokat szereztünk a tanya működésében. Átlátható, rendezett a nyilvántartás. Gond volt a csónakok tárolása, amit az elmúlt közgyűlésen határoztunk el. A csónakokba számok kerültek, ami probléma, nem szabályosan történt meg, a külső elhelyezés több csónaknál elmaradt, így a parton való ellenőrzés nehezebbé vált. Itt fegyelmezettebbek leszünk az elkövetkező évben. A gazdátlan csónakok feltárásában Zoli tisztességes munkát végzett. Ezt nem tudtuk lezárni, úgy döntöttünk, h egy kis időt hagyunk arra, hogy a gazdátlan csónakok gazdái jelentkezzenek. Ez év első felében le kell zárni. 13 gazdátlan csónak van jelenleg, fele teljesen használhatatlan, jogi aktusra lesz szükség. 6-7 csónak alkalmassá tehető, az árverezés megvalósítható. A szekrényekkel kapcsolatban egy szekrényt kellett felnyitni, üres volt. Két szekrény tulajdonosa nem fizette be a díjat, felszólításra azonban megtörtént. A pénztárellenőrzés során rendellenességet nem találtunk. Kétszer leltároztunk, minden rendben van. Részt vettünk a gondnoki munkakör átadás-átvételében, igyekeztünk segíteni a munkáját. Gazda Gábor horgásztársunk panaszolta, hogy a vezetőség megtagadta számára a kulcsvásárlási jogot. Ezzel kapcsolatban megállapítottuk, hogy a vezetőség eljárása szabályszerű volt, a tartalmi kérdésben nem foglaltunk állást, ez nem a felügyelő bizottság feladata.

Titkár: Köszönjük Tóni Bácsi. A fegyelmi bizottság beszámolójáról annyit szeretnék, hogy egy főre csökkent a bizottság létszáma, eljárás 2015. évben nem indult.

Kérem, hogy szavazzunk a felügyelő bizottság beszámolójáról.

Ezt követően a közgyűlés meghozta a

 

4/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése a felügyelő bizottság beszámolóját 2 fő tartózkodása mellett elfogadta.

 

4./ Napirend:

 

Titkár: A 4. napirendi pont a szavazatszámláló bizottság megválasztása. Javaslom, hogy a tagok körébe válasszuk meg Klimkó Zoltánt, Fazekas Zoltánt, Frunza Octaviant, ha elfogadjátok.

 

Fáskerti István: Németh Kálmánt szeretném, ha részt venne benne.

 

Titkár: Ő tisztséget is választ, én természetesen támogatom őt is. Akkor Octavian helyett Németh Kálmánt javasolnám.

Ha a közgyűlés annak ellenére is elfogadja, hogy tisztségre is jelöljük Németh Kálmánt, aki elfogadja a szavazatszámláló bizottság egyik tagjává, tegye fel a kezét.

 

Ezt követően a közgyűlés meghozta az

 

5/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással Németh Kálmánt a szavazatszámláló bizottság egyik tagjává elfogadta.

 

Titkár: Kérem, tegye fel a kezét, aki Klimkó Zoltánt a szavazatszámláló bizottság egyik tagjává elfogadja.

 

Ezt követően a közgyűlés meghozta a

 

6/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással Klimkó Zoltánt a szavazatszámláló bizottság egyik tagjává elfogadta.

 

Titkár: Kérem, tegye fel a kezét, aki Fazekas Zoltánt a szavazatszámláló bizottság egyik tagjává elfogadja.

 

Ezt követően a közgyűlés meghozta a

 

7/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással Fazekas Zoltánt a szavazatszámláló bizottság egyik tagjává elfogadta.

 

Kérem, hogy amikor szavazatokat számoltok, válasszátok meg az elnököt, ő lesz, aki a választások végén ismerteti az eredményt.

Másik része a tisztségviselő választás szabályainak ismertetése és elfogadása. Öt évvel ezelőtti példához nyúltunk vissza. Most is azt gondoljuk, a legnagyobb fórum a közgyűlés, a szavazás menetrendje tekintetében a közgyűlés mondja ki a végső szót. Lehet nyílt és titkos szavazással. Számtalan a verzió. Javaslatunk, hogy a kiküldött javaslathoz képest, kettő módosítás van. Amit elfogad a közgyűlés, úgy fogunk szavazni. A kiküldött 1-7-ig megfogalmazott tekintetében kettő helyen módosítottunk. Ahol módosítottunk, ott már azt olvasom.

 

„1./ Jelölésre a helyszínen is lehetőség van. Bármely jelölt a szavazólapra akkor kerülhet fel, ha vállalja a jelöltséget.

2./ A szavazólistán korlátlan számú, fentiek szerint a közgyűlés által jóváhagyott jelölt szerepelhet, a jelöltek az egyes tisztségekre ABC sorrendben kerülnek a szavazólapra.

3./ A jelöltek maximum két percben elmondhatják elképzeléseiket a közgyűlésen.

4./ A választás titkos szavazással történik az arra kijelölt helyiségben, a szavazatszámláló bizottság felügyelete mellett. Érvényesen legfeljebb egy elnökre, egy titkárra, hét fő vezetőségi tagra (akik közül az alelnököt a vezetőség saját tagjai közül választja meg az érvényes alapszabály szerint), három fő fegyelmi és három fő felügyelő bizottsági tagra lehet szavazni. Előbbinél kevesebb szavazat érvényesen leadható, amennyiben ennél több személyre szavaz a tag, úgy a teljes szavazólap érvénytelen, szavazatai nem számítanak.

5./ Amennyiben valamely tisztségre több jelölt kerül fel a szavazólapra, mint amennyi az alapszabály értelmében választandó, akkor az a jelölt lesz a megválasztott, aki több érvényes szavazatot kapott.

6./ Az alapszabály értelmében a nyolcadik, kilencedik és tizedik legtöbb szavazatot megszerző vezetőségi tag jelöltet a vezetőség póttagjainak, míg a negyedik legtöbb szavazatot szerző fegyelmi és felügyelő bizottsági tagjelölteket ezen bizottságok póttagjainak választja meg a közgyűlés.

7./ Távollévő tagot 2 tanú előtt aláírt meghatalmazás alapján más tag (vagy más személy a meghatalmazás eredeti példányának leadásával) képviselheti.”

 

Lehetőség volt programot összeállítani, jó néhányan éltek vele, azokat feltettük a honlapra. Azt is megteheti, hogy nem mond semmit.

Bekerült egy pont, hogy a szavazás a jelenléti ív szerint történik. Ez a korrektség egyik záloga. Gyakorlatban annyit jelent, hogy bemész a szavazási helyiségbe, a lényeg, hogy aki befogadja a szavazatot, megnézi a regisztrációs listán, és bármilyen igazolvánnyal igazolja magát az illető.

A póttagokra azért van szükség, mert többször van olyan, hogy lemondanak, ill. elhunyt, akkor a póttag automatikusan bekerül a kikerült tag helyébe.

Utolsó pontként szerepelt a kiküldött javaslatban, hogy meghatalmazással is lehet szavazni. Ezt a kérdést alaposan megvizsgáltuk. Többen jelezték, hogy az alapszabály 8. pontja csak a személyes szavazati jogot biztosítja, ami így igaz. Ezt a pontot nem tartom fenn, kör e-mailben tájékoztattam erről a vezetőség és a tagságot.

Azt javaslom, hogy úgy fogadjuk el, ahogy ki van téve, ennek keretében a személyes szavazás legyen. Van észrevétele bárkinek?

  1. Réti György: Van egy érvényben lévő alapszabály. Nem lehet meghatalmazás alapján szavazni. Az újba is ugyan az. A módosítás még nincs, el kell fogadni, be kell jegyeztetni. Azt mondták, hogy ránk a régi Ptk. vonatkozik. 1986-ban jegyezték be az Egyesületet. Visszamenő hatállyal nem fogja módosítani az új Ptk. Ez nem vonatkozik ránk. Átnézettem jogásszal, nem tiltja sem az alapszabály, sem a régi Ptk. a képviselő útján történő szavazást. Azt javasolták, hogy ha a közgyűlésen elfogadják, jegyzőkönyveztessük le. Én is tájékozódtam. Ha nem engedi a közgyűlés ezt a szavazati módot, akkor a meghatalmazó egyesületi tagok bírósághoz fordulhatnak.

Titkár: Tökéletesen jól mondod, jó tájékoztatást kaptál abból a szempontból, hogy amíg az újat el nem fogadjuk, addig a régi Ptk. vonatkozik ránk. A régi szerint is az alapszabályban lehetett volna lehetőséget biztosítani a képviseleti jogra, csakhogy a régi alapszabályunk nem biztosított erre lehetőséget. A 8. §-ban világosan fogalmaz, a tagoknak személyes szavazati joguk van biztosítva. Ha benne lett volna, hogy képviselettel is, akkor kompatibilis lett volna. Javaslatom, hogy ne lehessen meghatalmazással szavazni, javaslom, hogy az új alapszabálynál is vitassuk meg a kérdést alaposan és a jövőre nézve ott döntsünk erről.

A mostani alapszabályunk ugyanakkor világos, fel is olvasom:

„8. § (2) bek.: A tagoknak jogukban áll:

  1. a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot A jogszabályban megállapított feltételek esetén az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak,”

 

Az alapszabályunk kifejezetten nem ad e tekintetben választási lehetőséget, rögzíti a tagok jogainál a személyes szavazati jogot. E mentén szeretnék haladni.

Bakos Attila: Dr. Birkás Miklós tagtársunk levelét szeretném elolvasni, betegség miatt nem tud megjelenni. Januárban kiküldték a hivatalos meghívót, majd módosították. Nekem is adtak meghatalmazást. Körlevélben, pénteken kaptunk levelet, hogy mégsem lehet meghatalmazással szavazni. Így azokat a tagokat megtévesztette, aki jan. 27-én meghatalmazást adtak.

 

(A levél teljes terjedelmében a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.)

 

Az a véleményem, hogy a vezetőség elkésett ezzel, javaslom, hogy fogadja el, hogy lehet meghatalmazással élni.

Szenkovics István: Technikai részhez szeretnék hozzászólni. A beszámolót addig nem lehet elfogadni, amíg a hozzászólások nem zajlanak le. Itt a hozzászólások fordítva vannak. Ha elhangzik az elnöki beszámoló, addig nem lehet elfogadni, amíg a hozzászólások nem történtek meg.

Titkár: Ez a 2. napirend volt, most a 4.-nél tartunk. A 2. napirendnél a beszámoló elfogadása előtt biztosítottunk lehetőséget a hozzászólásra, mint ahogy volt is hozzászólás.

Szenkovics István: Elfogadtuk a beszámolót, az úr utána szólt hozzá.

Titkár: A beszámoló kapcsán Kügler György a területi-bérleti dolgokhoz szólt hozzá.

Bakos Attila: A személyi igazolványom nincs nálam, ha kell, hazamegyek érte. Kérem, hogy ha lehet, mivel leírták a hivatalos levélbe, fogadják el a meghatalmazást.

Titkár: Ezt a közgyűlés fogja eldönteni. Van-e más módosító javaslata? Ha nincs, akkor összefoglalom: dönteni kellene a kettő módosításról, szavazzunk külön a további napirendi pontról. Három körben szavazzunk, először a 4. pont nélkül.

A 4. pont nélkül kérem szavazzunk, 1., 2., 3., 5., 6., 7., ezek kapcsán nem volt észrevétel. Kérdezem, a jelenlévők elfogadják-e.

Ezt követően a közgyűlés meghozta a

 

8/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta a tisztségviselő választás rendjének 1., 2., 3., 5., 6., 7., pontjaiban foglaltakat.

 

Titkár: A 4. pont elfogadásáról szavazzuk, kérem, tegye fel a kezét, aki az utólag bekerült javaslatot támogatja:

 

Ezt követően a közgyűlés 31 fő igen szavazással, 15 fő nem szavazással, és 6 fő tartózkodással meghozta a

9/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése a tisztségviselő választás rendjének 4./ pontját az alábbiak szerint fogadja el:

„4./ A választás titkos szavazással történik az arra kijelölt helyiségben, a szavazatszámláló bizottság felügyelete mellett. Érvényesen legfeljebb egy elnökre, egy titkárra, hét fő vezetőségi tagra (akik közül az alelnököt a vezetőség saját tagjai közül választja meg az érvényes alapszabály szerint), három fő fegyelmi és három fő felügyelő bizottsági tagra lehet szavazni. Előbbinél kevesebb szavazat érvényesen leadható, amennyiben ennél több személyre szavaz a tag, úgy a teljes szavazólap érvénytelen, szavazatai nem számítanak.”

Titkár: A Következő kérdéskört úgy lehetne megfogalmazni, hogy a szavazás során meghatalmazással, két tanú által ellenjegyzetten is lehessen a tagnak szavazni, tehát képviselő útján a távollévő tag is le tudja adni a szavazatát, kérdezem, hogy ez jó szöveg-e.

Titkár: Réti Gyuri, Fáskerti István, Bakos Attila kérdezem, hogy jó-e így?

Dr. Régi György: igen.

Fáskerti István: igen

Bakos Attila: igen

Titkár: Akkor kérem, hogy szavazzunk: Klimkó Zoltán szavazatszámlálót kérem, hogy segítsen, számolja meg.

Ezt követően a közgyűlés 44 fő igen szavazással, 26 fő nem szavazással, és 3 fő tartózkodással meghozta a

10/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése akként határozott, hogy a tisztségviselő választásra két tanú által aláírt meghatalmazással is lehet szavazatot leadni.

Titkár: A közgyűlés döntése értelmében lehet szavazni meghatalmazással, a meghatalmazásokat egyeztessék a szavazás leadása során, olyan személy adhatott meghatalmazást, aki az egyesület tagja. Az eredeti példányokat tegyék oda. Kérdés, hogy ezeken vannak-e személyek. Jelzem, hogy azok, akik leadják a szavazatot, nem tudják, hogy kire lehet szavazni. Ez egy új tétel kell, hogy legyen, rögzíteni kell a szavazólapokon, hogy kik azok, akik meghatalmazás útján adták le a voksukat, a meghatalmazást a szavazólapjához kell tűzni.

Dr. Réti György: Nálam 4 db van. Leadom a hölgynek, ráírom a meghatalmazott nevét.

Titkár: Titkos szavazásról beszélünk. Mi a javaslat?

Bakos Attila: A jelenléti ívre írjuk oda a meghatalmazott nevét. Annyi szavazólapot kapjon, ahány meghatalmazása van, ellenőrizzük, hogy egyesületi tagok-e.

Németh Kálmán: Akkor nem titkos, ha hozzá van tűzve a szavazólaphoz a meghatalmazás. Ha 4 db meghatalmazás van, akkor 4 db szavazólapot kapjon.

Takó Mihály: Aki meghatalmazás alapján szavaz, nem tudja, kire szavaz. Meg kell kérdezni a tagságot, hogy ezt így elfogadjuk-e. Ezt szeretném tisztázni, szavazzuk meg mégegyszer.

Titkár: Pontosan ki kell dolgozni, ez nem volt a vezetőség javaslata. Döntsük el, ilyen formában elfogadja-e a közgyűlés.

Antal János: A szavazólapra rá kell írni, hogy meghatalmazás útján szavaz. Nem kell hozzátűzni a meghatalmazást, nevet nem írunk oda.

Szenthe Zoltán: Takó Misihez szeretnék csatlakozni. Gyorsan lett megszavazva, az ittlevők 95 százalékának fogalma sem volt arról, hogy erre miért szavazott, nem is tudták, hogy mi jár ezzel. Előzze meg a vita, hogy mi lehet ennek a végkifejlete.

Titkár: Ezt támogatom, nem árt tudni, hogy mi a következménye a döntésnek. A meghatalmazással történő szavazás rendjét külön ki kell dolgozni.

Birkás Szilárd: Technikai részlet, hogy hogyan folyik. Nem lehet odatűzni, mert titkos szavazást szavaztunk. Odavisszük a hölgynek, átadja a 4 meghatalmazást, nem lehet ráírni. Ha meghatalmazást adott, akkor tudja, hogy miért adta.

Dr. Réti György: nem olvastam el a meghatalmazást. „……helyettem és nevemben eljárjon ….”

Rőth Antal: Úgy fogadjuk el, hogy ellenőrizni kell a jogosultságát akit megbíztak, és a jelenléti íven jelölni kell, hogy ki az, aki megbízás alapján adta le a szavazatát.

Fáskerti István: Ez már nevetséges. Megszavaztuk, hogy igazolvánnyal lehet. Ne legyen, hogy el kell menni haza, akiket ismerünk, és tudjuk, hogy oda tartozik, ne kelljen elmenni. Két ember igazolja.

Titkár: A szavazólap átadása igazolvány felmutatásával történik. A tisztségviselő szabályainak végső elfogadására kell, hogy sor kerüljön.

A szavazás rendjéről egy kérdésben kell dönteni: a meghatalmazás útján történő szavazásokat milyen módon fogadja el a közgyűlés. Hozzátűzzük, vagy le kell adni, jelenléti ívre fel kell írni, ezek közül döntenünk kell. Ennek fényében támogatják-e vagy nem.

Kérdezem:

A meghatalmazásokat a szavazólaphoz hozzátűzzük-e: nem: többség, igen: nincs., tartózkodik: 13 fő.

Ezt követően a közgyűlés meghozta a

 

11/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése akként határozott, hogy a tisztségviselői választás során a meghatalmazások a szavazólapokhoz nem kerülnek hozzátűzésre.

A másik, hogy a meghatalmazót a jelenléti íven feltüntessük, akik nincsenek jelen, de meghatalmazott útján képviselettel szeretnének élni, ezt a meghatalmazás egyidejű leadásával lehet.

Egyetért: látható többség, Nem.0, tartózkodik: 14 fő.

Ezt követően a közgyűlés meghozta a

 

12/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése akként határozott, hogy a tisztségviselői választás során a meghatalmazás egyidejű leadásával a meghatalmazó nevén a jelenléti íven fel kell tüntetni.

Titkár: Tehát a szavazatszámláló bizottság ellenőrzi, felkerül a regisztrációs listára, ellenőrzik a szöveget (ha két tanú, és egy egyesületi tag adja a meghatalmazást), annyi szavazólapot kap, + egyet a saját jogán.

Igazolvány tekintetében adunk-e felmentést? Aki egyetért, hogy személyazonosságát két tag mellett igazolja, kérem szavazzon: többség, nem:3, tartózkodik 7 fő.

Ezt követően a közgyűlés meghozta a

 

13/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése akként határozott, hogy a tisztségviselői választás során a meghatalmazó személyazonosságát, illetve egyesületi tagságát két tag igazolja, akkor a szavazás érvényes.

Titkár: A szavazás rendjével kapcsolatban van-e észrevétel?

Nincs.

5./ Napirend:

Titkár: Az 5./ napirendi pontra térünk át. Réti György, mint a jelölőbizottság elnöke, kérjük ismertest a jelölteket.

Dr. Réti György: Három embert jelöltek ki a jelölő bizottságba, ezeket elfogadjuk. Énhozzám érkezett jelölések esetében ellenőriztem, büntetlen-e, van-e fegyelmi eljárás ellene, érvényes magyarországi lakcímmel rendelkezik. Csak olyanokat vettem fel, akik vállalták.

Utólag egy jelölés volt, Gartner Andrea, ő is felkerül a listára. Úgy egyeztünk meg, hogy itt lesz pontosítva, hogy kik kerülnek fel a jelölőlistára, ill. itt lesz tisztázva, hogy ki kerül fel. Titkár 2, elnök 2., a fegyelmi és felügyelő bizottság tagjai szűkösek. Házastársak kerültek be a felügyelő bizottságba, ill. elnökségi tagnak. Ez itt tisztázódik, hogy elfogadják-e a jelöltek. Én mást nem észleltem, azt levették, hogy csak úgy lehet elfogadni, hogy programot írnak.

Elnökjelöltek: Keő Ferenc, Fáskerti István. Kérdezem, hogy vállalják-e? igen.

Titkár: Gazda Gábor, Dr. Szenthe Zsolt. Igen, vállalják.

Lehet-e két funkcióra jelölni?

Elméletileg lehet, de a jelöltek megválasztása esetén dönteni kell, hogy melyiket vállalják. Ha mindkét esetben megválasztásra kerül, neki kell eldönteni, hogy melyiket.

Vezetőségi Tagok: Antal János vállalja? Nem, Bánkuti Béla Nem, Béláné: nem, Czégai Csaba: Nem, Bakos Attila: Vállalom, Gartner Andrea: Igen, Gazda Gábor: Igen. Domonkos Csaba: Vállalom, Fazekas Zoltán: nem, Fáskerti István: igen, Geier Ferenc: vállalom, Németh István vállalom, Németh Kálmán igen, Mészáros Péter: igen, Takó Mihály igen, Számfira Balázs: vezetőséget vállalja, fegyelmit nem, Kun Sándor igen, Kárász Miklós igen, Gönczi György Igen, Szenthe Zoltán Igen, Kügler György nem, Turzó Gábor: nem.

A helyszínen is lehet jelöltetni magát.

Fáskerti István: kérlek, hogy húzzál ki a vezetőségből.

Fegyelmi bizottsági tagok: Réti György nem, Számfira Balázs nem, Domokos Csaba nem. Itt nem tudom a megoldást, nincs jelölés. Ha nincs érvényes jelölés, akkor a választás a többi részére érvényes. Fegyelmi bizottság felállítása nem kötelező.

Titkár: Varró Péter és Tóth Tamást javaslom, ők vállalják. Egy fő hiányzik. lenne-e még valaki, aki vállalja? Frunza Octavian vállalja.

Dr. Réti György: Felügyelő bizottsági tagok: Rőth Antal: igen, Bánkúti Béla: igen, Flojd Imre: nem tudom, Czégai Csaba: nem, Bánkúti Béláné: nem. Egy hely üres. Kellene egy fő. Antal János vállalom. Póttagok nem lesznek.

Gazda Gábor maradt, aki titkári, és vezetőségi tagsági funkciót is vállalt. Kérdezem, hogy hogy legyen, mi az elképzelésed.

Gazda Gábor: Ha mind a kettőre megválasztanak, az egyikről le kell mondjak.

Antal János: összeszámoljátok az elnökre leadott szavazatokat, utána titkári szavazatokat, ha nem választják meg titkárnak, akkor a vezetőségi tagi funkciót veszik figyelembe. Ha mind a kettőben megválasztják, a magasabb funkciót kell vállalni.

Gazda Gábor: Kérdésem, hogy a titkári funkció magasabb? Ugyanúgy szavazással bír a vezetőségben?

Dr. Réti György: ha mindkettőben megválasztanak, a magasabb funkicó lép életbe. Egy rövid bemutatkozást kérünk.

A törvényben nincs ilyen funkció, de nagyon sok papírmunka van, ezért választunk titkárt.  A törvényben az van, hogy elnököt kell választani, illetve az elnökségi tagok maguk közül választanak alelnököt. A minimum a 3 fő. Alelnök is van, az első alakuló ülésen meg kell választani.

Horgásztárs: nem mi döntjuk el, hogy mi a magasabb funkció, ezt a törvény mondja ki.

Gazda Gábort: ha mindkét helyre megválasztanak, titkár szeretnék lenni.

Titkár: akik jelöltetik magukat, 2 perces bemutatkozást biztosítunk.

Birkás Szilárd: köszönjünk el az eddigi vezetőségi tagoktól és megköszönjük munkájukat.

Elnök: Az elmúlt 10 év értékelését, ill. célkitűzéseimet feltöltöttem az internetre, azt a színvonalat, amit megteremtettünk, mind adminisztrációs, jogi, pénzügyi, a tagság körében, ezt kívánom folytatni megfelelő támogatás mellett, csak a várossal karöltve továbblépni.

Fáskerti István: szintén feltettem a programomat. A továbbiakban egy jobb előrehaladást szeretnék. Köszönöm, akinek rám szavaz.

Gazda Gábor: Köszönöm a bizalmat, mindenképp Fáskerti és Domonkos Csaba által megfogalmazott program kiszélesítését, ami jó volt, tovább folytatni, a rossz kiküszöbölését szeretnénk.

Dr. Szenthe Zsolt: a programomat közzétettem, az egyesület horgásztanyája, és a budatavai kikötő jogi helyzetének stabilitását szeretném tovább fokozni. Az alapszabály úgy szól, hogy a titkár az elnök és elnökségnek alárendelten végzi a munkáját. Kizárólag Keő Ferenccel kívánom együtt végezni a munkát. Ebben az elmúlt 10 évben ez a munka havi átlag másfél-két napot vesz igénybe. Költséget nem kértem, ügyvédi irodám végzi a munkát és viseli a költségeket, kommunikálunk, tesszük a dolgunkat legjobb tudásunk és szűkös időbeli lehetőségeink szerint, néhány ember kritikája mellett.

Bakos Attila: A tagságot és vezetőséget szeretném képviselni.

Gazda Gábor vezetőségi tag: ugyan az.

Domonkos Csaba: Annyit szeretnék, tagságot képviselném a vezetőségben, a többit leírtam az interneten olvasható.

Németh István: Először is köszönöm a jelölést, és hogy sikeresen átvettük Szenthe Laci bácsitól a gyermekek oktatását, ezt szeretném tovább vinni.

Mészáros Péter: Köszönöm a lehetőséget. Azzal egészíteném ki, hogy Győrből járok horgászni, jobban inkább az ő érdekeit venném előtérbe, gyermekes családok vannak, azt szeretnénk, hogy a nagyobb családok is otthon érezzék magukat az egyesületben.

Titkár: Számfira Balázs programját a végén felolvasom.

Kárász Miklós: egy nagyobb összetartást szeretnék. Nagyobb baráti kapcsolatot a közösségnek.

Szenthe Zoltán: Én programom a meglévő versenyek folytatása, és újak kitalálása. Ezt szeretném folytatni a kialakult versenystruktúrát. A résztvevő létszámokat növelni szeretném, hogy még többen vegyünk részt a versenyeken. Ha a tagságnak ez a tevékenységem a versenyeken való részvétel tetszett, jól érezték magukat, akkor kérem, hogy támogassák a munkámat. Ezt csak ezzel a vezetőséggel tudom elképzelni, ha másik lesz, nem vállalom.

Gartner Andrea: a nők véleményét szeretném képviselni, hogy a jövőben több női tagunk legyen.

Geyer Ferenc: köszönöm a megbízást, szeretném segíteni az egyesület munkáját.

Németh Kálmán: legfontosabb az együttműködés, több civil szervezettel egyeztettem. Ezekkel tudnék segíteni.

Takó Mihály: Köszönöm a jelölést. Az egyesület bármely munkáját segíteném.

Kun Sándor: Budatava problémáit magamra vállaltam, semmit nem kérek érte, szívemből csinálom, ezt kell tudomásul venni, aki vezetőségi tagnak jelölteti magát. Úgy járjunk a horgásztanyára, és a kikötőbe is, ne úgy, mint a birka.

Gönczi György: 40 éve vagyok vezetőségi tag, a Bakony-Balaton Horgász Szövetségnek vagyok az összekötője, vezetőségi tagja. Szeretném az almádi horgászegyesületet egy baráti közösségnek elismerni, hogy a tanyánkon minden ember mindenkinek köszönjön, ne úgy menjen ki a vízre, hogy nem ismerjük egymást. Én a közösségnek dolgozom.

Dr. Réti György: Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy hét vezetőségi tagra lehet szavazni, többre nem, kevesebbre lehet, ikszeléssel.

Németh István: Csak akkor tudom vállalni az ifjúság oktatását, csak a régi vezetőséggel (elnökkel), mert más vezetőséggel nem látom biztosítottnak az egyesület jövőjét.

Horgásztárs: Gazda titkárjelölt úr végzettségét szeretném megkérdezni.

Gazda Gábor: Muszáj válaszolni?

Dr. Szenthe Zsolt: Szoktunk válaszolni ha kérdeznek, de természetesen nem kötelező.

Végül nem válaszol.

Titkár: Számfira Balázs programját felolvasnám. (2. sz. melléklet.)

Titkár: Tájékoztattam a tagságot, hogy amennyiben nem Keő Ferenc lesz az elnök, akkor más elnöknek nem végzem a munkámat. Oda akarok kilyukadni, hogy ne kelljen újabb közgyűlést tartani, ha én lemondanék, javaslom, hogy úgy fogadja el a közgyűlés, hogy kvázi pót titkár legyen az, aki ma a második legtöbb szavazatot kapja. Kérem, hogy szavazzunk erről.

Kun Sándor: Én Réti Györgyre szavaznék titkárnak.

Réti György: nem vállalom.

Titkár: Kérem, hogy a fent elmondottakról szavazzunk. Igen: 16, nem: tehát külön közgyűlést kelljen összehívni, ezt támogatja a közgyűlés.

Réti György: Ebben az esetben a vezetőség válasszon. A titkári funkciót még jogi végzettséggel is nehéz végezni. Akár külsős személyt, pl. ügyvédet bízzanak meg. Ide szakember kell. Nem értünk mi ehhez. Javasolom, hogy az kerüljön bele, ha nincs titkár, akkor a vezetőség döntse el, hogy hogy pótolja a titkárt.

Titkár: tehát a titkár kiesése esetén a vezetőség felelőssége legyen ezen pozícióra való személyt pótolni. Kérem, hogy szavazzunk:

Ezt követően a közgyűlés 4 fő tartózkodása mellett meghozta a

 

14/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése akként határozott, hogy a titkár kiesése esetén a vezetőség felelőssége ezen pozícióra való személyt pótolni.

A szavazás a szünetben indul, kérem, ne menjen el senki.

S z ü n e t

Titkár: A szavazatszámláló bizottság létszáma 2 főre csökken, tekintettel arra, hogy Fazekas Zoltán szája felrepedt, ezért ő távozik szavazását követően.

Amíg a szavazatszámláló bizottság számol, addig a 6. napirendi pontra térünk át.

Ez alapvetően az új Ptk., és a kapcsolódó jogszabályok írták elő. Ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy egyéb témákban is módosítsunk. Tavaly többen jelezték, hogy nem megfelelő a szövegezés, ezért októberben közzétettük, amit a vezetőség megtárgyalt, kértük, hogy küldjék meg a módosító javaslatukat. Turzó úr jelzett időben, Bakos Attila jelzett egy indítványt, ezeket ismertetni fogom. Attila ugyan késve küldte ki, de arról is tudunk egyeztetést folytatni.

Az alapszabály módosításokkal egységes szövegét – külön kitérve a módosítandó részekre –  felolvasom (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

Tevékenységi köröket kell rendbe tenni. Eddig csak két tevékenység volt bejegyezve, ezt most 4-5re bővítettük. Erre visszatérünk, TEÁOR felvételre kerül.

A szövetségek kapcsolatai: ezzel kapcsolatos volt Bakos Attilának a módosító javaslatai, javasolja a jegyek, költséges tagdíjak miatt, hogy a BBHSZ-ből lépjünk ki.

Ez a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Mivel a közgyűlés napirendi pontjai között nem szerepelt, ezért ebben szabályosan ma nem dönthetünk, ezt a kérdést a mindenkori vezetőségnek kellene amúgy is előzetesen kitárgyalni. Az érvek ütköztetése semmilyen formában nem történt meg, ez olyan téma, amit meg kell tárgyalni, alapos döntést kell hozni. Ezt nem javaslom, hogy itt eldöntsék, de erről szavazni fogunk.

Közgyűlésen pontosításra került a g./ pont, a közösségi munka: „A közösségi munka kötelező, illetve pénzzel megváltható….. Erről 4-5 éve döntöttünk.

9.§-nál vagyunk: a 3. bekezdés nem változott, ami dőlt betűvel van szedve, az módosult.

Az új Ptk. ún. garanciális szabályokat épít be a tagkizárás körében.

Az elnökség dönt a tag kizárásáról, a közgyűlés másodfokú szervként bírálja el a döntést.

Turzó Gábor javaslata: 1 munkavállalónk van, rendben van, hogy a munkabért és egyéb feltételeket az elnökség határozza meg, de a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja.

Turzó úr második hasznos észrevétele, hogy a pénz és eszközgazdálkodást valaki negyed évente ellenőrizze, ezt nem lehet vállalni, ezért azt évente ellenőrzik.

Van-e az előterjesztett alapszabállyal kapcsolatban egyéb indítvány?

Dr. Réti György: A BBHSZ-ből való kilépés, fontosságára való tekintettel a vezetőség a közgyűlés hatáskörébe utalja. Ha úgy döntenek, hogy ki kell lépni, akkor ki kell lépni.

Még egy évet kell várni, hogy a BBHSZ-ből kilépjünk?

Titkár: ha jogszerű döntést szeretnénk hozni, akkor igen, erről egy év múlva fogunk tudni dönteni.

Dr. Réti György: egyértelműen kimondja, hogy a közgyűlés dönt. Úgy hallottam, hogy 2016-ban egy horgászszövetség lesz törvényes, ez a MOHOSZ. Mi érdekünk van nekünk, hogy a BBHSZ-ben benne legyünk? Választással kapcsolatban azt is bevenném, hogy gyakorolhassa képviseleti jogát a tag meghatalmazott úján. A fegyelmi bizottságot nem írja elő törvény. 10 évenként van ügy, én megszüntetném, az elnökség kijelöl egy felelőst, és az foglalkozik vele. A vezetőségi ülések nyilvánosak legyenek vagy ne. Az egyesületi tagság részére lehessen nyilvános, vagy csak azok részére, akiket érint a dolog. Ha valakiről tárgyal a vezetőség, akkor elmehessen rá. Nem látok sem abban sem veszélyt, hogy nyilvánossá tegyük. Ennek az a veszélye, hogy bele lehet beszélni. Ebben az esetben csak megfigyelőként legyen jelen az illető.

Birkás Szilárd: Kiterjesszük az e-mailt, az egyesületi dolgokat, vagyontárgyait, vigyázni kell, hogy a honlapra feltesszük, a jognak eleget tettünk. Zömében idős emberek vannak, aki saját maga ellen szavaz. Aki az ellen szavaz, hogy meghatalmazással ne lehessen szavazni, ezt is figyelembe kell venni. Értem a szándékot, igazad van, de az idősebb emberek nem néznek e-mailt, ez egy veszélyes kérdés.

Titkár: Aki megadja az e-mail címét, annak szabályos az e-mail, aki a lakcímét, annak az tekinthető szabályosnak.

Horgásztárs: e-mailben is kerüljön kiküldésre a meghívó.

Rőth Antal: ezzel kapcsolatban javasolnám, hogy úgy módosítsuk, hogy az szerepel, hogy elfogadja az e-mail címen történő értesítést. Csak az adja le az e-mail címét, aki ezt elfogadja.

Bakos Attila: Külső személynek a megbízása kinek a hatásköre?

Titkár: a közgyűlés állapítja meg a vezető tisztségviselők megválasztását, díjazását, gyakorolja a munkáltatói jogokat, idézem: (lásd Alapszabály 12. §).

Az elnökség irányítja az egyesület munkáját. az elnökség dönt. A kőgát beruházásnál volt, hogy az elnökség döntött a külső megbízásokról.

Horgásztárs: Póttagoknak a választása, választhatósága, most nem tudtunk választani, de kötelező.

Titkár: A póttagoknál 10. § (3) bek. rendelkezik (lásd Alapszabály). Az elnökségi tagokhoz is beletesszük, hogy lehetőség szerint.

Németh István: Van-e olyan lehetősége a vezetőségnek, hogy egy tagunk úgy viselkedik, hogy összeférhetetlenség miatt ki legyen zárva.

Titkár: igen, másodfokon a közgyűlés jár el.

Rőth Antal: szavazásnál a képviselő útján történő szavazásra van véleményem. Ezt akkor tartom hasznosnak, ha konkrét ügyről kell szavazni. Mi abban vagyunk érintettek, ha a közgyűlés alaposan befolyásolja egy tag véleményét, ezzel nem értek egyet, ez tisztázatlanságokhoz vezethet.

Antal János: Tóni véleményéhez csatlakoznék, hogy a képviselet útján való szavazás nem jó módszer. Még a megbízott sem tudja, hogy azt teljesítették-e, amivel megbíztak, ez titkos szavazásnál nem elfogadható.

Gőczi György: titkos szavazásnál zárt borítékba megszavazza az ember, és átadja, aki megbízta.

Titkár: A jelöltek személye itt alakult ki. Más alapszabály módosító észrevétel?

  1. felvetés: Ne legyen fegyelmi bizottság, Réthy úr szerint töröljük.

 

Én a jelenlegit támogatnám, ki egyetért azzal, hogy úgy legyen, ahogy azt ismertettem, kérem, tegye fel a kezét.

Ezt követően a közgyűlés 31 igen, 12 nem, 8 fő tartózkodása mellett meghozta a

15/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése akként határozott, hogy az egyesületnél 3 fős fegyelmi bizottság működik.

  1. felvetés: a BBHSZ-ből való kilépésről most döntsünk, itt az alapszabályuk az irányadó, ez rögzíti, hogy mikor és hogyan lehet kilépni. Kérem a közgyűlést, hogy ezt a felvetést, ilyen előkészítetlenség mellett ne támogassa.

Kérdezem, hogy aki egyetért azzal, hogy ennek ellenére most döntsünk a kilépésről, ki támogatja.

Bakos Attila: most csak a lehetőségéről kellene dönteni.

Titkár: Attila javaslatát kérdezem, ki támogatja, hogy a következő vezetőség tűzze napirendre a BBHSZ-ből való kilépést?

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással meghozta a

16/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése akként határozott, hogy a következő vezetőség tűzze napirendre a BBHSZ-ből való kilépés kérdését.

  1. felvetés: a vezetőségi ülés nyilvános legyen az egyesületi tagok részére.

Az eddigi rend az volt, hogy az érintetteket meghívják, a felügyelő bizottság elnöke folyamatosan benn van, a határozatai nyilvánosak, az ülései nem. Három évvel ezelőtt volt egy feljelentés, a közhasznú egyesületeknél automatikusan törvényszerű, itt nem így van. Én pont azért, hogy 10-20 ember beül, tönkrevághatja a vezetőség munkáját.

Rőth Antal: Minden tagnak joga van ahhoz, hogy bejelentkezzen. A lehetőség megvan, de ezt teljesen nyilvánossá tenni más kérdés.

Titkár: Dönthetünk úgy, hogy minden tag részére nyilvános.

Antal János: Nehogy az legyen, hogy írásba 350 levelet ki kelljen küldeni, itt azt fogjuk kritizálni, miért nem értesítettek bennünket írásban.

Dr. Réti György: én terjesztettem elő, de nem értek mégsem egyet vele. Aki érintett, az legyen jelen.

Titkár: támogatom azt, hogy az érintett tagot előzetesen meg kell hívni. Ez ritka, hogy személyekről döntünk. Amennyiben olyan kérdést tárgyal a vezetőség, és nem kizárás, azt a tagot meg kell hívni. Kérem, hogy erre vonatkozóan szavazzunk.

Ezt követően a közgyűlés 2 fő tartózkodása mellett meghozta a

16/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése akként határozott, hogy a vezetőségi ülések a tagok részére nem nyilvánosak, azonban ha személyi döntésre kerül a sor, akkor az érintettet meg kell hívni.

  1. felvetés: képviselő útján is lehessen szavazni. Most vagyunk abban a helyzetben, hogy akarjuk-e azt, hogy a közgyűlésen a tagok jogaikat, azaz a tanácskozási, észrevételi, indítványtételi, szavazati jogaikat meghatalmazottak útján gyakorolhassák. Jelenleg a javaslatban a személyes joggyakorlás szerepel. Az új pkt. úgy mondja, hogy az alapszabály dönti el ezt a kérdést, de a főszabály a személyes joggyakorlás.

 

Kérdezem, hogy ki az, aki azt támogatja, hogy meghatalmazás útján lehessen gyakorolni?

Horgásztárs: Arra szavaz, amit nem is tud, most ez történt.

Titkár: Aki azt gondolja, hogy ezzel egy bianco meghatalmazást adunk, és olyan kérdésben is meg tud nyilvánulni, okozhat adminisztratív szempontból is. Több támadási felülete van ennek a rendszernek.

Horgásztárs: Ha a rendőrség elfogadja, akkor el kell fogadni.

Szenthe Zoltán: ha valakit kicsit is érdekel az egyesület dolga, az eljön a közgyűlésre.

Horgásztárs: A közgyűlés, a szavazás le van szabályozva a törvényben. Ha megbízom a fiamat, a következő közgyűlésen nem lesz itt 10 ember.

Antal János: Egy ember eldönti 300 embertől beszerzett meghatalmazással az egyesület életét. Nem támogatom.

Dr. Réti György: Nem erről van szó, amit Szenthe Zoli mond. Milyen megbízást hoztam, Tamás Laci bácsi, 80 éves, budapesti. Te is leszel ennyi idős, és nem fogod tudni a jogaidat gyakorolni.

Németh Kálmán: Egy meghatalmazást hoztam, a Miklósét, felhívta a figyelmemet, hogy ki az, akit szeretne, hogy szerepeljen a vezetőségben.

Tölgyesi Csaba: Mind a két felet megértem, van az, amikor jogosan, visszaélés nélkül kap egy meghatalmazást. Nagyon veszélyes, visszaélésre ad lehetőséget, én ezt nem fogom támogatni. A vezetőséget megbízzuk, hogy dolgozza ki ennek a lehetőségét, hogy milyen formában lehet meghatalmzással élni.

Horgásztárs: Megbízási szerződés megbízáson alapul. Nincs igazatok, hogy orvosi igazolás kell. Vagy egy ingatlanom Győrben, nem tudok elmenni a szavazásra, ha ügyvédnek adok meghatalmazást, az is visszaélhet vele.

Titkár: Kérem, hogy döntsünk ennek a jegyében.

Első javaslat: előterjesztés szerint ezeket a közgyűlési jogokat személyesen lehet csak gyakorolni. Ez 36 fő, 3 fő tartózkodik.

Kérem tegye fel a kezét, aki a meghatalmazást támogatja, ez 19 fő, 3 fő tartózkodik.

Ezt követően a közgyűlés 36 fő igen, 3 fő tartózkodása mellett meghozta a

17/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése akként határozott, hogy a közgyűlési jogokat személyesen lehet gyakorolni.

Titkár: Az Alapszabály tevékenységi körének módosításához visszatérve tehát szükséges azt az alábbi tevékenységi körökkel kiegészíteni:

93.19 ’08 Egyéb sporttevékenység

55.90 ’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

47.99 ’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem. (Erre a horgászjegyek árusítása miatt van szükség).

77.21 ’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

Kérem tegye fel a kezét az, aki így, ezen tevékenységi körökkel kiegészítve, valamint ahogy előterjesztettem az alapszabályt, a fenti módosításokon kívül elfogadja az alapszabályunkat.

Ezt követően a közgyűlés 8 fő tartózkodása mellett meghozta a

18/2016. (II. 06.) Kgy. Határozatot:

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület közgyűlése az Alapszabályt a fenti tevékenységi körökkel együtt, azonban a fenti módosításokon kívül elfogadta.

Tájékoztatlak benneteket, hogy a jövőben nem lesz ilyen típusú képviseleti meghatalmazás, ezt beírjuk, beadjuk a törvényszék részére.

Kérem, hogy a tisztségviselő választás eredményét ismertesse Németh Kálmán.

Németh Kálmán: 91 szavazatot számláltunk össze, érvénytelen szavazat nem volt.

Elnök: Keő Ferenc 54. Fáskerti István 36 szavazatot kapott.

Titkár: Szenthe Zsolt 67, Gazda Gábor 16

Vezetőségi-elnökségi tagok:

legtöbb szavazatot Németh Kálmán kapta 73 szavazattal, második legtöbb Bakos Attila 53 szavazattal, Kun Sándor 50 szavazatot kapott, Gönczi György 47 szavazat, Szenthe Zoltán 47 szavazat, Németh István 44 szavazat, Geyer Ferenc 44 szavazat.

Póttagok: Kárász Miklós 38 db szavazat, Domonkos Csaba 37, Számfira Balázs 36 db szavazatot kapott.

Fegyelmi bizottság tagjai: Varró Péter, Tóth Tamás, Frunza Octavian. Itt mindenki 66-66 db szavazatot kapott

A felügyelő bizottsági tagok: Rőth Antal 72, Bánkuti Béla 63, Antal János 69 szavazat.

A jegyzőkönyveket aláírtuk.

Titkár: utolsó napirendi ponthoz értünk. A tagok részéről van-e bármi meg nem vitatott kérdés?

Elnök: Szeretném megköszönni a bizalmat, amit kaptam, másodsorban azt az ígéretet teszem, hogy a hiányzó szavazatokat is megszerezzem, ne legyen további ellentét, egy fele húzzon az Egyesület. Kérem a jelenlevőket, hogy a terem elrendezésében segítsenek páran.

Titkár: Köszönöm én is a bizalmat. Demokratikus, korrekt közgyűlés volt. Köszönöm a tisztségviselői posztokra való jelentkezéseket (azoknak is, akiket most nem választottak meg), egy ekkora kicsi közösségben nincs értelme a széthúzásnak. Találja meg mindenki azt a lehetőséget (ha nem is tisztségviselő), hogy milyen módon tud tenni a közösségünkért. A megválasztottak pedig végezzenek érdemi munkát. Sokan örülnének annak, hogy mi összevesszünk, mert sokan szeretnék megszerezni ezt a területet. Az az érdekünk, hogy egységesek legyünk és annak is mutatkozzunk.

Elnök: A mai közgyűlést berekesztem 13.21 órakor, köszönjük a részvételt.

  1. m. f.

 

Keő Ferenc

elnök

Erki Lajos

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

Németh Kálmán

jegyzőkönyv-hitelesítő

Molnár Anita

jegyzőkönyv-vezető