BASHE 2016.02.29 elnökségi ülés emlékeztető és határozatok

BASHE 2016. 02. 29.   elnökségi ülés emlékeztető és határozatok

Jelen vannak:

Keő Ferenc elnök,

Geyer Ferenc elnökségi tag

Bakos Attila elnökségi tag

Németh István elnökségi tag

Szenthe Zoltán elnökségi tag

Kun Sándor elnökségi tag

Rőth Antal felügyelőbizottsági tag

Bánkuti Béla felügyelőbizottsági tag (elnök)

Tóth Tamás fegyelmi bizottsági tag

Csécsi Zoltán tanyagondnok

(betegség miatt távol: Németh Kálmán

akadályoztatás miatt távol: Gönczi György)

Szenthe Zsolt titkár

Elnök az alakuló ülést megnyitja és köszönti a megjelenteket, különös tekintettel az új vezető tisztségviselőket. Elfogadott napirend:

1./ Alelnök és reszortfelelősök megválasztása

2./ Verseny naptár meghatározása

3./ Ifjúsági foglalkozások rendjének meghatározása

4./ 2016. március 1.-től a jegyértékesítés új            időpontjának meghatározása

1./ Napirend:

Elnök javaslatot tesz arra, hogy a megválasztott elnökségi tagok közül az Egyesület alelnöke Németh Kálmán legyen. Az egyes elnökségi tagok tekintetében a reszortok ellátására egyeztetés után egységes szavazással az elnökségi tagok az alábbi reszortot vállalták  és az alábbi reszort felelősi posztra kerültek megválasztásra.

1/2016 (II. 29.) Elnökségi határozat:

 Az Elnökség ellenszavazat nélküli döntése értelmében Németh Kálmánt az Egyesület alelnökévé választja. Németh Kálmánt ezen felül – a vele korábban történt egyeztetés alapján – önkormányzati és civilszervezeti kapcsolattartó reszortfelelősnek választja az Elnökség.

Gönczi György BBHSZ kapcsolattartó

Szenthe Zoltán versenyfelelős

Németh István gyermek-ifjúsági felelős

Geyer Ferenc közösségi munka felelős

Bakos Attila horgásztanya fejlesztési felelős

Kun Sándor budatavai kikötő felelős

2./ Napirend

Szenthe Zoltán javaslata alapján a 2016. évi versenyek a korábbihoz hasonló rendben fognak zajlani az alábbi időpontokban. Megtartjuk a ragadozó halfogó versenyen a tavaly sikerrel bevezetett páros kategóriát. A tavaszi verseny időpontjára 2016. május 21.-et, helyszínre a Négyméterest, a csónakos verseny időpontjára 2016. augusztus 27.-ét, míg a ragadozós verseny időpontjára október 8.-át javaslom azzal, hogy a következő napok legyenek az esőnapok. Összesen 250.000,- Ft költségigényt jelzek a három versenyre, ahogy tavaly is. Felvetem, hogy valamelyik verseny legyen-e nyílt verseny, úgy biztos, hogy többen jelentkeznének. Az elnökség alapvetően az egyesületi tagok részére szervezendő versenyt támogatta.

2/2016 (II. 29.) Elnökségi határozat:

Versenynaptár 2016.

1./ Tavaszi verseny időpontja 2016. május 21.-e (esőnap május 22.-e), helyszíne a Négyméteres

2/ Csónakos verseny és családi nap időpontja 2016. augusztus 27.-e (esőnap augusztus 28.-a) helyszíne a Horgásztanya

3./ Ragadozós verseny időpontjára 2016. október 8.-a (esőnap október 9.-e) helyszíne a Horgásztanya

3./ Napirend

 Németh István javaslata szerint a gyermekfoglalkozásokat 2016. március 19.-étől 2016. május 21.-ig minden szombaton 9.30 perces kezdéssel tartja a Horgásztanyán. A foglalkozások első felében elméleti, míg a második felében gyakorlati foglalkozások lesznek, azokat a 2016. május 21.-i verseny zárja a Négyméteresen. A legügyesebb gyerekek a foglalkozásokon horgászfelszerelést kapnak és a legügyesebb gyermekek részére az Egyesület horgászengedélyt vásárol.

3/2016 (II. 29.) Elnökségi határozat:

Gyermek foglalkozások rendje

2016.március 19.-étől  2016. május 21.-ig minden szombaton 9.30 perces kezdéssel kerülnek megrendezésre a Horgásztanyán.

A foglalkozások első felében elméleti, míg a második felében gyakorlati foglalkozások lesznek, azokat a 2016. május 21.-i verseny zárja a Négyméteresen.

A legügyesebb gyerekek a foglalkozásokon horgászfelszerelést kapnak és a legügyesebb gyermekek részére az Egyesület horgászengedélyt vásárol.

4./ Napirend

 Csécsi Zoltán javaslata szerint a jegyértékesítés rendjét célszerű lenne megváltoztatni, hogy több időt tudjon tölteni a Horgásztanyán a fenntartási, karbantartási-javítási feladatok ellátásával. Javaslata szerint 2016.március.01-től a horgászjegy árusítás helye és ideje megváltozik.

Helye: Horgásztanya, Időpontja: Minden héten kedd: 9 órától  –   17 óráig, péntek:  10 órától  –  18 óráig

 

4/2016 (II. 29.) Elnökségi határozat:

2016.március.01-től a horgászjegy árusítás, tagdíj beszedés helye és ideje megváltozik.

Helye: Horgásztanya

Időpontja: Minden héten kedd: 9 órától  –   17 óráig,

                                           péntek:  10 órától  –  18 óráig

 

  Dr. Szenthe Zsolt

titkár