Emlékeztető 2015.06.06. Csónakos Közgyülésről

Emlékeztető a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
Csónakos „közgyűléséről”

Helye: Balatonalmádi, Véghely Dezső u. 24.

Ideje: 2015. június 06. 10:00 órakor

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerinti egyesületi tagok

Napirendi pontok:

1./ Rendezetlen parton heverő csónakok ügye
2./ Tanyaépület használatának kérdése
3./ Evezőtároló házirendje
4./ Tanyahasználat csónakkal nem rendelkező tagok és külsős (nem tag) horgászok részére
5./ Gyermekhorgász foglalkozáson résztvevők és kísérőik horgásztanya használata
Szenthe Zsolt titkár köszöntötte a jelenlévőket, jelezve azt, hogy a csónakos közgyűlés valójában egy nem létező szerve az Egyesületnek (alapszabály szerint). A mai alkalom egy, a horgásztanyát rendszeresen használó tagok kérésére összehívott olyan fórum, amelynek véleménye a vezetőség döntéseit a horgásztanyával kapcsolatban befolyásolja.

1./ Napirend:

A jelenlévők egyetértettek azzal, hogy a számtalan részben névtáblával sem rendelkező parton lévő csónakok problémáját meg kell oldani. Egyhangúlag egyetértettek a titkár azon felvetésével, hogy az ismert csónaktulajdonosokat fel kell szólítani a csónakok elszállítására, ki nem fizetett parti tárolási díjak megtérítésére. Az ismeretleneket a tanyára kihelyezett felhívással, a Naplóban és a honlapon megjelenő közleményben kell ugyanerre felhívni. 2015. augusztus végén, úgynevezett csónak árverést javasolt a fórum tartani, amelyen a gazdátlan csónakokat figyelemmel a felhalmozott parti tárolási díjtartozásra elárverezi az Egyesület.

2./ Napirend:

A tanyagondnok titkári kérdésre tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 1/2013 (VI.25.) sz. határozatban foglaltakkal ellentétben egyetlen kulccsal rendelkező tanyahasználó sem fizette meg 2015. évre az éves használati díjat (amely előre, tehát 2015. vonatkozásában 2014. évben lett volna esedékes).

Szabó Kálmán nehezményezte azt, hogy a vezetőségi tagoknak kulcsa van a közösségi helyiséghez. Titkár jelezte, hogy ez az értesülés téves.

A jelenlévő kulccsal rendelkező tagok ezt azzal indokolták, hogy 2015. márciusában a közösségi helyiségből kikerült a gáztűzhely. Több tag erre azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy le kell cserélni a zárat, amennyiben a használók nem tartják be a szabályzatot, úgy veszítsék el a használati jogukat, mint ahogy az elő is van írva. Ezt követően a titkár szavazásra bocsátotta azt, hogy a jelenlévők, hogy vélekednek a kérdésben. 10 jelenlévő támogatta a gáztűzhely visszaállítását, 5 fő ellenezte, 6 fő tartózkodott. A titkár jelezte, hogy több jelen nem lévő csónakos tag (többek között az egyesület elnöke) is ellenzi a gáztűzhely visszaállítását kizárólag azért (ez a saját ellenzésének kizárólagos indoka is), mert azóta van rend, tisztaság a közösségi helyiségben, amióta a gáztűzhely megszűnt.

Felmerült, hogy a gáztűzhely helyreállítása esetén esetleg napi két órában foglalkoztathatna az egyesület egy munkavállalót, aki rendben tartja a tűzhelyet és környékét, figyelemmel arra, hogy korábban milyen rendezetlen volt a konyharész (a használók által nem sikerült a rendet tartani).

Rőth Antal elmondta, hogy szeretné azt, ha lenne gáztűzhely, de csak akkor, ha lenne világos felelőse.

3./ Napirend:

Csécsi Zoltán gondnok vetette fel azt, hogy szükség lenne az evezőtároló tekintetében egy házirendet alkotni az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében. A szavazás eredményeként a jelenlévők döntő többsége támogatja azt, hogy ebben a házirendben rögzítésre kerüljön az, hogy etető anyagot (sem száraz, sem bekevert formában) ne lehessen tárolni az evező tárolóban és a szekrényekben. A szekrények tetején lehessen ruházatot, széket, horgászfelszerelést tárolni, de a közlekedő útvonalakon és a szekrények alatt semmit ne lehessen tárolni. Ami házirend ellenesen lesz a jövőben tárolva, az a gondnok által eltávolítható.

Gazda Gábor tag nehezményezte, hogy az új gondnok „akarja megmondani”, hogy mi a rend.

4./ Napirend:

Domonkos Csaba felvette, hogy a csónakkal nem rendelkező horgászok fizessenek 200-500,- Ft-ot alkalmanként a kikötő használatért.

A titkár tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szabályaink értelmében tagjaink a létesítményeinket szabadon használhatják (rendezvényeinken részt vehetnek), ezzel adunk többet nekik, mint az úgynevezett boltos horgász egyesületek.

A jelenlévők végül azt támogatták, hogy a horgásztanya stégjén horgászó azon személyek, akik nem az egyesület tagjai 400-500,- Ft-ot fizessenek alkalmanként, az ilyen személyeket pedig a tanyagondok ellenőrizze. Azt a jelenlévők támogatták, hogy a tagok egy-két fő vendéget hozhassanak magukkal a tanyára.

5./ Napirend:

Németh István jelezte, hogy két olyan kisgyermek (testvérpár) van, akik többször szeretnének horgászni a tanyán, szülői kísérettel. A jelenlévők támogatják, azt, hogy ezek a gyerekek és szüleik térítés nélkül használják a stéget és a kinti létesítményeket.

Jelen feljegyzést készítette és a Vezetőségnek továbbította Szenthe Zsolt titkár.

k.m.f.

Szenthe Zsolt
titkár